Dịch vụ nâng cao

Soi da với máy OBSERV 520x

Dịch vụ soi da với máy OBSERV 520x và lên phác đồ chăm sóc & điều trị cho từng khách hàng.

*Áp dụng khi mua hoá đơn < 5,000,000đ: Chỉ còn 300.000đ
**Áp dụng khi mua hoá đơn >= 5,000,000đ: Miễn phí

Liệu trình thẩm mỹ

Phun xăm & đêu khắc thẩm mỹ