Rose de Mai Skincare & Spa cam kết sẽ bảo mật tất cả những thông tin mang tính riêng tư của mọi khách hàng. Quý khách hàng vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” được viết dưới đây để hiểu hơn những cam kết được thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi cho người truy cập:

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Rosedemai.vn , bạn sẽ được yêu cầu điền thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…) vào các phiếu đăng ký. Mọi thông tin cá nhân khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Rose de Mai Skincare & Spa sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi cũng thập thông tin về số lần vào trang tìm kiếm, bao gồm số trang bạn xem, những links (liên kết) bạn truy cập và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site Rosedemai.vn. Chúng tôi thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi nhấp vào trang Rosedemai.vn , bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà browser truy xuất đến.

2. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng : Trong quốc gia Việt Nam và quốc tế

Rose de Mai Skincare & Spa thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.
Các trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, tin nhắn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

3. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

Dữ liệu cá nhân của khách hàng là Thành viên tại Rose de Mai sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc thành viên đó tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

5. Phương tiện và công cụ giúp khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên của Rose de Mai có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Rosedemai.vn thực hiện việc này. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website Rosedemai.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn cách khôi phục và bảo mật lại thông tin. Email: sales@rosedemai.vn. Số điện thoại: (+84) 28 3636 2935 – (+84) 96 1646244

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Rosedemai.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Rose de Mai . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác).

Không sử dụng, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về các thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép, đồng ý nào.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Rosedemai.vn sẽ có trách nhiệm thông báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho tất cả thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn.

Ban quản lý Rosedemai.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đúng, đầy đủ các thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xem xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác